Welkom op de Algemene Ledendag

van de Orde van den Prince

in de ReeHorst te Ede (Gld)

6 en 7 oktober 2018

 

met het thema: Taal voor Allemaal, over Taalverwerving en Alfabetisering.

 

Het gewest Oost - Nederland organiseert dit jaar in samenwerking met het gewest Holland de Algemene Ledendag van de Orde van den Prince. Wij hebben voor dit actuele thema gekozen omdat het goed past bij de kerntaak van de Prince: de bestudering, de beleving en het naar buiten brengen van de Nederlandse taal en cultuur. Bovendien sluit het onderwerp goed aan bij het Beleidsplan (2016-2020) waarin staat 'Het gaat niet alleen over nu, maar vooral ook over straks', met de nadruk op taal als ‘sleutel tot identiteit’ en samenwerken in ‘eenheid en verscheidenheid’ ten behoeve van de huidige en de toekomstige generaties. 

 

Zaterdag 

Na inschrijving, koffie en verschillende (inleidende) welkomswoorden volgen twee presentaties van professoren uit respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Zij zullen het vraagstuk toelichten vanuit hun eigen onderzoeksgebied en aandachtspunten presenteren, die ter bespreking in de middagsessies terug zullen komen.
De op de praktijk gerichte bijeenkomsten ’s middags staan onder leiding van specifieke inleiders, die daarbij worden ondersteund door ervaringsdeskundigen.
Het doel is om belangstelling te wekken voor het vraagstuk en na te laten denken over mogelijke oplossingen, waarbij de hele vereniging, de afzonderlijke afdelingen en de individuele leden een rol kunnen spelen.

 

Tussendoor lunch, markt, muziek en verfrissingen

Vanwege de veelomvattendheid van het thema is gekozen voor de congresvorm en wordt de gehele zaterdag met de bespreking van het onderwerp gevuld. Aan het einde van de dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel en diner.

 

Zondag

Voor een aantal deelnemers is de omgeving van Ede wellicht nog onbekend. Anderen weten al lang wat er aan ‘moois’ geboden wordt. Het is een goed idee de zondag te gebruiken om met elkaar op stap te gaan! U kunt voor alle attracties zelf de toegangsbewijzen via internet verkrijgen. Indien gewenst kunnen wij dat ook voor U regelen.
Raadpleeg voor de verschillende mogelijkheden de pagina met de zondagattracties

 

Tenslotte

Bezoek deze pagina's regelmatig en zeker nog een keer voor u vertrekt in oktober, er kan nog extra informatie gepubliceerd worden!

___________________________________________________________________________